Documentation.jpg

Også på dokumentationsområdet har vi fokus på kundeorienterede løsninger.

Vores materiale- og farveforespørgselsskema (MCS-skema) er udgangspunktet for vores arbejde. Derved sikrer vi, at der foreligger en behørig dokumentation for den ønskede løsning og dennes indhold. Efterfølgende ændringer/modifikationer påføres samme dokument, så der skabes et delelement i ”change control”.

Ud over vores standard dokumentationsløsninger tilbyder vi, at:

  • sammensætte en dokumentationsløsning, der netop passer til jeres behov og ønsker.
  • indarbejde yderligere ønskede oplysninger på vores certifikater fx testresultater, råvarebatch numre m.m.
  • indhente eventuelle særlige erklæringer fra producenter omkring specifikke indholdsstoffer.

Vi tilbyder støbning af farvebrikker i de dimensioner, der er bedst egnet til godkendelse i forhold til et aktuelt produkt, samt i det ønskede antal og med dokumentation for lasermarkering, hvor det er relevant. Normalt vil dokumentationen følge varen, men vi fremsender gerne til alternative adresser.

Kontrol og audits

Har I særlige ønsker med hensyn til kontrol under fremstillingsprocessen, med udspring i fx ISO 13485, indgår vi gerne en særskilt aftale om implementering af disse.

Controlled Polymers er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret. Mange virksomheder ønsker imidlertid, at gennemføre egne audits, hvilket vi ser som en mulighed for yderligere at styrke vores samarbejdsrelationer.
En aftale om audits kan rettes direkte til vores kvalitetsansvarlige eller via jeres sædvanlige kontaktperson.