Kvalitets- og miljøpolitik

Vores mission er at fremstå som den ledende producent af kundetilpassede color compounds og materbatches, vi servicere vores kunder individuelt og tilpasser afhængig af kundens ønsker og behov.

Vi udfører vores opgaver efter meget høje kvalitets- og miljøstandarder, hvor vi involverer medarbejdere, kunder og andre interessenter i de processer hvor det er relevant.

Vi ønsker at have positive og selvstændige medarbejdere, der aktivt bidrager til forbedringer og tager ansvar for hele værdikæden.

Vi forpligter os desuden til, på en etisk og ansvarsbevidst måde, at være opfylde de lovkrav og andre krav som er relevante for vores organisationen.

Kvalitet

Kvalitet er en meget vigtig del af vores strategi om at være kendt for høje standarder på alle vores produkter og vores services. Vi sætter målene sammen med vores kunder, for at sikre at vi møder vores kunders forventninger og krav.

Kvalitet er en af hjørnestenene for vores forretning.

Miljø

Hos Controlled Polymers stræber vi efter at forbedre vores aftryk for mere bæredygtige polymer løsninger

Vi anerkender at vores aktiviteter er med til at påvirke samfundet og miljøet omkring, derfor er det essentielt at vi i alle vores processer tænker på hvordan vi kan formindske de miljøpåvirkninger vi har indflydelse på.

Vi anvender kun råvarer, pigmenter og additiver, der opfylder bestemmelserne i bl.a. REACH og RoHS direktiverne, desuden har vi fravalgt brugen af phthtalatholdige blødgører.

Læs mere om bæredygtighed