Dato:
01. september 2020

Logo_color.jpg

Controlled Polymers A/S change in ownership

Pressemeddelelse – Americhem Inc. køber Controlled Polymers A/S

Teamet hos Controlled Polymers er glade for at kunne offentliggøre det aktuelle skift i ejerskabet af selskabet.
Americhem Inc. har erhvervet 100 % af aktierne fra Blue Equity og Chrispa ApS, som vi i samme ombæring vil sige stort tak for samarbejdet siden overtagelsen i september 2015 til nu og ønsker dem alt held og lykke fremover.
Fra salgsprocessens start har det været vigtigt for Controlled Polymers, at finde en ny ejer, som vil give mulighed for at fastholde og udvikle de kerneværdier som virksomheden er kendt for i dag ift. service, fleksibilitet, kvalitet, kundetilpassede løsninger og korte leveringstider.
I den sammenhæng passer Americhem godt ind i Controlled Polymers DNA og vil i den sammenhæng styrke den samlede virksomheds kompetencer væsentligt på alle parametre.
Samtidig får alle i det nye verdens omspændende team fordelen af, at vi kan være tæt på kunderne, uanset hvilken del af verden kunden befinder sig, da Americhem råder over 7 produktions faciliteter i USA, 1 i henholdsvis England, Kina samt Indien.
Vi ser meget frem til at involverer vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører i dette nye samarbejde.
Press Release – Americhem Acquisition of Controlled Polymers A/S.


The team at Controlled Polymers are happy to announce that there has a been a shift in the ownership of the company.
Americhem Inc. has bought 100% of the shares from former owners Blue Equity and Chrispa ApS, who we at the same time would like to thank for the corporation since they started their investment back in September 2015 and we wish them all the best going forward.
From the start of the process it has been of high priority for Controlled Polymers to find a new owner, who would be able to keep and further develop the core values that the company is well known for today in terms of service, flexibility, quality, tailormade solutions and short lead-times.
In addition to this, Americhem fits well into the DNA of Controlled Polymers and will be able to make a add on to the companies’ core values at all parameters.
The new corporation will also benefit from the worldwide team and be close to all customers, no matter which part of the world they are organized, as Americhem already has 7 productions sites in the US and 1 site in England, China and India.
We will be looking forward to involve our customers, cooperating partners & suppliers in this new setup.

Mogens Larsen
Managing Director at Controlled Polymers